Search

Paukščiai
Aktorių Trio akordai

Parinko: Fireel


Pakeisti tonaciją:

Am--------B---------C---------D---------Em---------G

EmMažais pūkeliais krinta Amsnaigės
DIš viesulingų debeGsų.
EmIšskrido paukščiai link dauAmsų.
DTylu, jų meilės Bgiesmės baigės.

AmLai krykštauja toDli nuo mūs,
Gpamiršę darganas irC lietų!
AmPavydžiu paukščiams Bį namus
EmJie grįš pavasaBrį saulėtą.

AmLai krykštauja toDli nuo mūs,
Gpamiršę darganas irC lietų!
AmIšskridę paukščiai Bį namus
EmSugrįš pavasarį saulėtą.

KoEmkia baugi rimtis apAmlinkui,
DKaip viskas tuščia ir nyGku,
EmKai negirdėti virš lauAm
SparDnuotų mūsų Bgiesmininkų!

DrauAmguži mielas, Dbūk ramus:
ŠalGtos žiemos ranka gruobClėta
Ambaidė juos, - bet į naBmus
Jie Emgrįš pavasaBrį saulėtą.

DrauAmguži mielas, Dbūk ramus:
ŠalGtos žiemos ranka gruobClėta
Ambaidė juos, - bet į naBmus
Jie Emgrįš pavasarį saulėtą.

O Emmes, besparniai žemės Ampaukščiai,
DJuos pasitinkam akiGmis
Ir, Emvėtrą vėl nujausdaAmmi,
GrėsDmingon šiaurėn Bžiūrim baugščiai.

LiAmkimas piktas Dir nuožmus
DažGnai lyg žaislą žmogų Cmėto.
PaAmvydžiu paukščiams: Bį namus
Jie Emgrįš pavasaBrį saulėtą.

LiAmkimas piktas Dir nuožmus
DažGnai lyg žaislą žmogų Cmėto.
PaAmvydžiu paukščiams: Bį namus
Jie Emgrįš pavasarį saulėtą.

(Pragrojimas)

Jie Emlėks viršum kalnų ir Amliūnų,
DJie lėks melsvais danGgaus keliais
EmIr vėl, kaip pernai, nusiAmleis
Ant Dseno ąžuoBlo galiūno.

Ir Amdžiugins jaunus Dir senus
GiesGmė, tiek sykių jau girCdėta.
PaAmvydžiu paukščiams: Bį namus
Jie Emgrįš pavasaBrį saulėtą.

Ir Amdžiugins jaunus Dir senus
GiesGmė, tiek sykių jau girCdėta.
PaAmvydžiu paukščiams: Bį namus
Jie Emgrįš pavasarį saulėtą.

(Pragrojimas)

x1.0

Paukščiai žodžiai

Mažais pūkeliais krinta snaigės
Iš viesulingų debesų.
Išskrido paukščiai link dausų.
Tylu, jų meilės giesmės baigės.

Lai krykštauja toli nuo mūs,
Pamiršę darganas ir lietų!
Pavydžiu paukščiams į namus
Jie grįš pavasarį saulėtą.

Lai krykštauja toli nuo mūs,
Pamiršę darganas ir lietų!
Išskridę paukščiai į namus
Sugrįš pavasarį saulėtą.


Kokia baugi rimtis aplinkui,
Kaip viskas tuščia ir nyku,
Kai negirdėti virš laukų
Sparnuotų mūsų giesmininkų!

Drauguži mielas, būk ramus:
Šaltos žiemos ranka gruoblėta
Išbaidė juos, – bet į namus
Jie grįš pavasarį saulėtą.

Drauguži mielas, būk ramus:
Šaltos žiemos ranka gruoblėta
Išbaidė juos, – bet į namus
Jie grįš pavasarį saulėtą.

O mes, besparniai žemės paukščiai,
Juos pasitinkam akimis
Ir, vėtrą vėl nujausdami,
Grėsmingon šiaurėn žiūrim baugščiai.

Likimas piktas ir nuožmus
Dažnai lyg žaislą žmogų mėto.
Pavydžiu paukščiams: į namus
Jie grįš pavasarį saulėtą.

Likimas piktas ir nuožmus
Dažnai lyg žaislą žmogų mėto.
Pavydžiu paukščiams: į namus
Jie grįš pavasarį saulėtą.

Jie lėks viršum kalnų ir liūnų,
Jie lėks melsvais dangaus keliais
Ir vėl, kaip pernai, nusileis
Ant seno ąžuolo galiūno.

Ir džiugins jaunus ir senus
Giesmė, tiek sykių jau girdėta.
Išskridę paukščiai į namus
Sugrįš pavasarį saulėtą!  

Ir džiugins jaunus ir senus
Giesmė, tiek sykių jau girdėta.
Išskridę paukščiai į namus
Sugrįš pavasarį saulėtą!  

 

Paukščiai daina

FavoriteLoadingPridėti prie mėgstamų
Įvertinkite šiuos akordus
[Iš viso: 0 Vidurkis: 0]
Facebook
Email
Reddit
Tumblr
WhatsApp
Išgelbėk draugą!
Gal turi pastebėjimų/pasiūlymų kaip galėtume patobulinti Songs.lt svetainę?