Search

Ant Alaus
Skyders akordai

Pakeisti tonaciją:

A--------E---------D
Aš praAdėsiu Emokytis ryDtoj, 
Nes šianAdien nieks Enelenda gaDlvon,
GeAriau išeisiu Esu būriu drauDgų,
į Amiestą paEsižvalgyt paDnų,
Bet prieš Atai užsuksiEme į Dbarą,
Alenksime Edar po boDkalą,
Ir gyAvenimas nuEšvis graDžiom spalvom,
Ar kas Anors galëtu Epasakyt Dkas yra geriau?

Ant aAlaus, ant alaus, ant aElaus, ant alaus, ant aDlaus
Ant aAlaus, ant alaus, ant aElaus, ant alaus, ant aDlaus
Ant aAlaus, ant alaus, ant aElaus, ant alaus, ant aDlaus
Ant aAlaus, ant alaus, ant aElaus, ant alaus, ant aDlaus

Mes išAlenksime po Edar vieną boDkalą,
Ir gyAvenimas nuEšvis graDžiom spalvom,
ADžiugu, jog Estropiai Ddirbam bare,
O Adarbas pasibaigs tikEtai anksti ryDte.

Ant aAlaus, ant alaus, ant aElaus, ant alaus, ant aDlaus
Ant aAlaus, ant alaus, ant aElaus, ant alaus, ant aDlaus
Ant aAlaus, ant alaus, ant aElaus, ant alaus, ant aDlaus
Ant aAlaus, ant alaus, ant aElaus, ant alaus, ant aDlaus

MerAgyte, tu Emano maDžyte,
AAteik į Emano loDvytę,
Apažadu, jog Enieko Dblogo tau nedaArysiu,
NEe-e Dne,
StiApendiją gavau šianEdien,
Tad Dbalius tęsis dar ilgai…
Ilgai

Ant aAlaus, ant alaus, ant aElaus, ant alaus, ant aDlaus
Ant aAlaus, ant alaus, ant aElaus, ant alaus, ant aDlaus
Ant aAlaus, ant alaus, ant aElaus, ant alaus, ant aDlaus
Ant aAlaus, ant alaus, ant aElaus, ant alaus, ant aDlaus

x1.0

Ant Alaus žodžiai

Aš pradėsiu mokytis rytoj,
Nes šiandien nieks nelenda galvon, 
Geriau išeisiu su būriu draugų,
į miestą pasižvalgyt panų,
Bet prieš tai užsuksime į barą,
Išlenksime dar po bokalą,
Ir gyvenimas nušvis gražiom spalvom,
Ar kas nors galëtu pasakyt kas yra geriau?

Ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus
Ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus
Ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus
Ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus

Mes išlenksime po dar vieną bokalą,
Ir gyvenimas nušvis gražiom spalvom,
Džiugu, jog stropiai dirbam bare,
O darbas pasibaigs tiktai anksti ryte.

Ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus
Ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus
Ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus
Ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus

Mergyte, tu mano mažyte,
Ateik į mano lovytę,
Aš pažadu, jog nieko blogo tau nedarysiu,
Ne-e ne,
Stipendiją gavau šiandien,
Tad balius tęsis dar ilgai…
Ilgai

Ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus
Ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus
Ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus
Ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus, ant alaus

Ant Alaus daina

FavoriteLoadingPridėti prie mėgstamų
Įvertinkite šiuos akordus
[Iš viso: 1 Vidurkis: 5]
Facebook
Email
Reddit
Tumblr
WhatsApp
Išgelbėk draugą!
Gal turi pastebėjimų/pasiūlymų kaip galėtume patobulinti Songs.lt svetainę?