Warning: Undefined array key "options" in /home/thobuy/domains/songs.lt/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93
Matrica - Saulius Mykolaitis žodžiai ir akordai - Songs.lt

Matrica
Saulius Mykolaitis akordai

Parinko: Mindaugas Ladas anarchijos(a)bamba.lt

Akordai:
G-320033
Cadd9-x32033
G6-x22033

Pakeisti tonaciją:

Įžanga: G-------Cadd9----------G-------Cadd9----------G-------Cadd9----------G-------Cadd9----------G-------Cadd9----------G

UžgeCadd9sint kai ugGnis apkaCadd9bino žoGdžius

Okupavo nakG6tis išbučiavo meGdžius

Tik bijok netiCadd9kėt neklausyt naktiGmis

Užsikimšus minG6tis savo minCadd9tis

Tai ką šaukia širGdis

 

Juodą karCadd9štį plauGkų su saCadd9vim pasiGimk

Baltą nemigo G6naktį tylą užgeGsink

Laikas smėlis po koCadd9jom tavo žodis mirGtis

Tolsta uostas giG6liai uostas giCadd9liai

Paskandinus vilGtis

 

Priedainis:

Mano matrica Cadd9tu

Mano saulė akGmuo

Mano žodžiai lieG6tus

Mano meilė ruGduo

Mano dievas žoCadd9lėj

Mano žiogas oGre

Stygos danCadd9guj stygos danG6guj

Mūza delGne

 

UžsiCadd9merk paklauGsyk kas dauCadd9giau pasaGkys

Šitaip plaka širG6dis šitaip baigias nakGtis

Ta šalis už kalCadd9nų ko seniai netuGriu

Septyniolika G6jų septyniolika Cadd9

Mano saulės dėGmių

PasaCadd9kyt negaGli baimė Cadd9seka lyg Gšuo

Kruvinom dienoG6mis nebegelbsti ruGduo

Užmiršau kad tiCadd9kiu debesėlio švieGsa

Kiekvienam kosmoG6nautui kiekvienam kosmoCadd9nautui

Sušukim uGra

 

Mano matrica Cadd9tu

Mano saulė akGmuo

Mano žodžiai lieG6tus

Mano meilė ruGduo

Mano dievas žoCadd9lėj

Mano žiogas oGre

Stygos danCadd9guj stygos danG6guj

Mūza delGne

x1.0

Matrica žodžiai

Užgesint, kai ugnis apkabino žodžius,
Okupavo naktis, išbučiavo medžius.
Tik bijok netikėt, neklausyt naktimis,
Užsikimšus mintis, savo mintis,
Tai ką šaukia širdis.
Juodą karštį plaukų su savim pasiimk,
Baltą nemigo naktį tyla užgesink.
Laikas – smėlis po kojom, tavo žodis – mirtis,
Tolsta uostas giliai, uostas giliai,
Paskandinus viltis
 
Mano matrica tu
Mano saulė akmuo
Mano žodžiai lietus
Mano meilė ruduo
Mano Dievas žolėj
Mano žiogas ore
Stygos danguj, stygos danguj
Mūza delne
 
Užsimerk, paklausyk, kas daugiau pasakys –
Šitaip plaka širdis, šitaip baigias naktis.
Ta šalis už kalnų, jau seniai neturiu,
Septyniolika jų, mano saulės dėmių.
Pasakyt negali, baimė seka lyg šuo,
Kruvinom dienomis nebegelbsti ruduo.
Užmiršau, kad tikiu debesėlio šviesa,
Kiekvienam kosmonautui, vienam kosmonautui sušukim “ura!”
 
Mano matrica tu
Mano saulė akmuo
Mano žodžiai lietus
Mano meilė ruduo
Mano Dievas žolėj
Mano žiogas ore
Stygos danguj stygos danguj
Mūza delne

Matrica daina

FavoriteLoadingPridėti prie mėgstamų
Įvertinkite šiuos akordus
[Iš viso: 2 Vidurkis: 5]
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on reddit
Reddit
Share on tumblr
Tumblr
Share on whatsapp
WhatsApp
Išgelbėk draugą!
Gal turi pastebėjimų/pasiūlymų kaip galėtume patobulinti Songs.lt svetainę?