Warning: Undefined array key "options" in /home/thobuy/domains/songs.lt/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93
Švelnumas - Gabrielė Vilkickytė feat. Domantas Starkauskas žodžiai ir akordai - Songs.lt

Švelnumas
Gabrielė Vilkickytė ir Domantas Starkauskas akordai

Pakeisti tonaciją:

CSulaukiau kvieGtimo myAmlėt 
SutikauG nedelstaFma
Jau Cgalim keGlionę praAmdėt
GAš būsiu baFsa

Gali Cbūti, kad praGšysiu suAmstot,
Bet tik penGkioms minutėms, kad prisiminčiau Fkaip kvėpuot

Gali Cbūti, kad bijGosiu tau daiAmnuot,
Nes Gvienišo švelnumo metai išFmokė nedovanot

Meilę laiCkyk maGne
Garsiai kužAmdėk savo meilės kalGba
Garsiai biFjok, garsiai tyFmlėk, aš būsiu Cčia

Prisirpusios Clūpos po Gilgo lauAmkimo
Ilsis nuo Gžodžių už tylą sunkesFniu
Nualintos Cbėdos beGvaisių kelAmionių
Jau Gmirksta šiltam vandeFny

Kai nusCtojau bėgti Giš pamoAm
Buvo paGžadinta drąFsa
Žengti Cantrą kart už Gpirmą padėAmkot
G--------F

Meilę laiCkyk maGne
Garsiai kužAmdėk savo meilės kalGba
Garsiai biFjok, garsiai tyFmlėk, aš būsiu Cčia

Meilę auCgink maGne
Garsiai tyAmlėk
GGarsiai biFjok
FmAš būsiu Gčia
C

x1.0

Švelnumas žodžiai

Sulaukiau kvietimo mylėt
Sutikau nedelstama
Jau galim kelionę pradėt 
Aš būsiu basa

Gali būti, kad prašysiu sustot,
Bet tik penkioms minutėms, kad prisiminčiau kaip kvėpuot

Gali būti, kad bijosiu tau dainuot,
Nes vienišo švelnumo metai išmokė nedovanot

Meilę laikyk mane
Garsiai kuždėk savo meilės kalba
Garsiai bijok, garsiai tylėk, aš būsiu čia

Prisirpusios lūpos po ilgo laukimo
Ilsis nuo žodžių už tylą sunkesniu
Nualintos bėdos bevaisių kelionių
Jau mirksta šiltam vandeny

Kai nustojau bėgti iš pamokų
Buvo pažadinta drąsa
Žengti antrą kart už pirmą padėkot

Meilę laikyk mane
Garsiai kuždėk savo meilės kalba
Garsiai bijok, garsiai tylėk, aš būsiu čia

Meilę augink mane
Garsiai tylėk
Garsiai bijok
Aš būsiu čia

Švelnumas daina

FavoriteLoadingPridėti prie mėgstamų
Įvertinkite šiuos akordus
[Iš viso: 2 Vidurkis: 5]
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on reddit
Reddit
Share on tumblr
Tumblr
Share on whatsapp
WhatsApp
Išgelbėk draugą!
Gal turi pastebėjimų/pasiūlymų kaip galėtume patobulinti Songs.lt svetainę?