Search

Ufonautai
Andrius Mamontovas akordai

Pakeisti tonaciją:

Mano Cdraugas vieną Gdieną ėjo  Dvasaros gaGtve
Ir kažCkur prie penkto Gnamo pasiDgirdo galvoGje
Keistas Cbalsas lygtai Gbūtų kas skamDbėjęs iš tieG
Ir tas Cbalsas jam paGsakė "nuo liDkimo nėr vaiGstų"

CAi... ja... Gja----D-------G
CO... jo... joj... Gjoj----D-------G
CHey... hey... Ghey----D-------G
CNa... naj... naj... Gnaj----D-------G

Ji aCtėjo pas būGrėją, sako "Dkortas man išGmesk,
PasaCkyk man, mano Gfėja, ką myDlėt ir ko neGkęst"
Ta išCbūrė jai ant Gpirštų, sako "Dpopieriai praGsti,
Bet jei Ctu save paGmirštum, išsiDgelbėti gaGli"

CA... ja... Gja... kaip tiDki, taip ir yGra
CO... joj... joj... Gjoj... įsiDtikinsi rytGoj
CHey... hey... Ghey... kaip žiūDri, taip ir maGtai
CNa... naj.naj... Gnaj... o aš daiDnuoju paprasGtai.

UfoCnautai nusiGleido mano Dkiemo pakraGšty
Jie viCsi tokie be Gveido ir be Dnuotaikos viGsi
Bet jų Ctarpe buvo Gvienas, toks inDtelektuaGlus
Ir tas Cvienas man paGsakė "ko biDjosi, tas ir Gbus"

CA... ja... Gja... kaip tiDki, taip ir yGra
CO... joj... joj... Gjoj... įsiDtikinsi rytGoj
CHey... hey... Ghey... kaip žiūDri, taip ir maGtai
CNa... naj.naj... Gnaj... o aš daiDnuoju paprasGtai.

MerseCdesai trys suGstojo, negraDžu į juos žiūGrėt
"Ei merCgaite, kur tranGzuoji, gal gaDlėčiau paveGžėt"
VienaCme tylus manGiakas, kitaDme kalbus kvaiGlys
Trečias Csiūlo pasiGrinkti - ar aDnie du, ar mirGtis
(Juk visad pasirinkt gali)

CA... ja... Gja... kaip tiDki, taip ir yGra
CO... joj... joj... Gjoj... įsiDtikinsi rytGoj
CHey... hey... Ghey... kaip žiūDri, taip ir maGtai
CNa... naj.naj... Gnaj... o aš daiDnuoju paprasGtai.

Aš žiCnau kad interGnete būna Dpuslapiai slapGti
Tie kur Cleidžia pažiūGrėti, ką saDpnuojate viGsi
Šis gyCvenimas neGvertas, kad paDmirštum kur danGgus
Jeigu Cbuvo pirmas Gkartas, paskuDtinis irgi Gbus

CA... ja... Gja... kaip tiDki, taip ir yGra
CO... joj... joj... Gjoj... įsiDtikinsi rytGoj
CHey... hey... Ghey... kaip žiūDri, taip ir maGtai
CNa... naj.naj... Gnaj... o aš daiDnuoju paprasGtai.
CNa... naj.naj... Gnaj... o aš daiDnuoju paprasGtai.
O aš daiDnuoju papraGstai
O aš daiDnuoju papraGstai
...DpapraGstai...
...DpapraGstai...
...DpraGstai...
...DpraGstai...
...DpraGstai...

x1.0

Ufonautai žodžiai

Mano draugas vieną dieną ėjo vasaros gatve 
Ir kažkur prie penkto namo pasigirdo galvoje
Keistas balsas lygtai būtų kas skambėjęs iš tiesų
Ir tas balsas jam pasakė “nuo likimo nėr vaistų”


Ai… ja… ja
O… jo… joj… joj
Hey… hey… hey
Na… naj… naj… naj


Ji atėjo pas būrėją, sako “kortas man išmesk,
Pasakyk man, mano fėja, ką mylėt ir ko nekęst”
Ta išbūrė jai ant pirštų, sako “popieriai prasti,
Bet jei tu save pamirštum, išsigelbėti gali”


A… ja… ja… kaip tiki, taip ir yra
O… joj… joj… joj… įsitikinsi rytoj
Hey… hey… hey… kaip žiūri, taip ir matai
Na… naj.naj… naj… o aš dainuoju paprastai.


Ufonautai nusileido mano kiemo pakrašty
Jie visi tokie be veido ir be nuotaikos visi
Bet jų tarpe buvo vienas, toks intelektualus
Ir tas vienas man pasakė “ko bijosi, tas ir bus”


A… ja… ja… kaip tiki, taip ir yra
O… joj… joj… joj… įsitikinsi rytoj
Hey… hey… hey… kaip žiūri, taip ir matai
Na… naj.naj… naj… o aš dainuoju paprastai.


Mersedesai trys sustojo, negražu į juos žiūrėt
“Ei mergaite, kur tranzuoji, gal galėčiau pavežėt”
Viename tylus maniakas, kitame kalbus kvailys
Trečias siūlo pasirinkti – ar anie du, ar mirtis
(Juk visad pasirinkt gali)


A… ja… ja… kaip tiki, taip ir yra
O… joj… joj… joj… įsitikinsi rytoj
Hey… hey… hey… kaip žiūri, taip ir matai
Na… naj.naj… naj… o aš dainuoju paprastai.


Aš žinau kad internete būna puslapiai slapti
Tie kur leidžia pažiūrėti, ką sapnuojate visi
Šis gyvenimas nevertas,
Kad pamirštum kur dangus
Jeigu buvo pirmas kartas, paskutinis irgi bus


A… ja… ja… kaip tiki, taip ir yra
O… joj… joj… joj… įsitikinsi rytoj
Hey… hey… hey… kaip žiūri, taip ir matai
Na… naj.naj… naj… o aš dainuoju paprastai.
Na… naj.naj… naj… o aš dainuoju paprastai.
O aš dainuoju paprastai
O aš dainuoju paprastai
…paprastai…
…paprastai…
…prastai…
…prastai…
…prastai…

Ufonautai daina

FavoriteLoadingPridėti prie mėgstamų
Įvertinkite šiuos akordus
[Iš viso: 0 Vidurkis: 0]
Facebook
Email
Reddit
Tumblr
WhatsApp
Išgelbėk draugą!
Gal turi pastebėjimų/pasiūlymų kaip galėtume patobulinti Songs.lt svetainę?